Service & kwaliteit

Het verlenen van service en het leveren van de best mogelijke kwaliteit van zorg zijn speerpunten binnen het beleid van Podotherapie Reggestreek. Onder kwaliteit van zorg wordt verstaan: korte wachttijd, goede bereikbaarheid zowel telefonisch als qua locatie, het gebruik van de nieuwste kennis en technieken, streven naar optimale behandelresultaten en actief contact met andere (para)medici.Kwaliteit

Omdat kwaliteit zo belangrijk is, worden er ook eisen gesteld aan alle podotherapeuten.

Zo moet de podotherapeut:

 • Lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP).
 • In het bezit zijn van een beschermde opleidingstitel onder de wet BIG artikel 34.
 • In het bezit zijn van een unieke AGB-zorgverleners code geregistreerd bij Vektis.
 • Ingeschreven staan in het Kwaliteitsregister Paramedici als kwaliteit geregistreerd.
 • Verplicht bij- en nascholing op hbo-niveau volgen geaccrediteerd door stichting ADAP.
 • Gevisiteerd zijn op naleving van richtlijnen zoals Methodisch Handelen, Hygiëne en Minimum Inrichtingseisen.


Doordat Podotherapie Reggestreek volledig achter haar onderzoek – en behandelmethoden staat,
hanteren wij een unieke no cure no pay (niet goed geld terug) garantie.

Wanneer er sprake is van een podotherapeutisch onderzoek inclusief behandeling van uw klachten d.m.v. podotherapeutische zolen of orthese,
en de zolen/orthese hebben niet het met u besproken en gewenste resultaat, dan kunt u de zolen/orthese inleveren en zal
Podotherapie Reggestreek u het bedrag van de zolen/orthese terugbetalen.

Met deze voor de zorg unieke no cure no pay regeling op podotherapeutische zolen en ortheses, onderscheidt Podotherapie Reggestreek zich van andere podotherapiepraktijken. De kosten van het onderzoek en de behandeling moeten uiteraard wel betaald worden.
Deze no cure no pay regeling geldt in ieder geval na plaatsvinden van de 1e controle-afspraak tot maximaal 6 maanden na datum van de levering van uw podotherapeutische zolen en tot maximaal 3 maanden na datum van de levering van ortheses.Visitatie

De beroepsvereniging NVvP bewaakt de kwaliteit van alle aangesloten praktijken en alle praktijken zijn verplicht mee te werken aan een regelmatige visitatie. Volgens deze normen dient de score voor de gehele visitatie tenminste 60% te zijn en de scores voor de onderdelen hygiëne en statusvoering/behandelproces dienen minimaal 60% te zijn. Onze podotherapeut heeft bij de laatste visitatie een gemiddelde totaalscore van een 9,1 (91%) gehaald. Hiermee behoort Podotherapie Reggestreek tot de top van Nederlandse podotherapeuten!

Daarnaast wordt van de podotherapeut verwacht dat zij:

 • Bereid en in staat is te (blijven) reflecteren op eigen functioneren en eigen gedrag.
 • Openstaat voor andere behandelwijzen en onderzoeksmethoden.
 • Bijdraagt aan de opleiding door het begeleiden van studenten/stagiairs.
 • Vakliteratuur bijhoudt en op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen.
 • Collega’s raadpleegt over beroepsinhoudelijke ontwikkelingen.
 • Een actieve bijdrage levert aan onderwijs over het beroep, beroepsgroep en vakgebied.
 • Een actieve bijdrage levert aan het profileren van het beroep.
 • Indien wenselijk participeert in toegepast (wetenschappelijk) onderzoek.


Klantwaardering

Een tevreden patiënt is het allerbelangrijkste! Podotherapie Reggestreek wil daarom heel graag van u horen wat u van onze zorg en dienstverlening vindt. Informatie over uw tevredenheid geeft ons de mogelijkheid om ons kwaliteitsbeleid continu te evalueren en bij te stellen. Tevens voelen we ons verplicht om potentiële nieuwe patiënten van eerlijke en heldere informatie te voorzien.

Na uw laatste bezoek ontvangt u een e-mail van ons met het verzoek 10 vragenlijsten in te vullen. Binnenkort vindt u de uitkomst hiervan op deze website.