Podotherapie Reggestreek vindt het belangrijk om transparant te maken welke tarieven gehanteerd worden. Daarom hebben wij onze prijslijst gepubliceerd. Zo weet u waar u aan toe bent en komt u nooit voor vervelende financiële verassingen te staan.

In veel gevallen wordt podotherapie vanuit een aanvullend pakket geheel of gedeeltelijk vergoed. Dit betekent dat de kosten geen invloed hebben op uw eigen risico. Afhankelijk van uw ziektenkostenverzekering kunt u uw rekening, nadat u deze heeft voldaan, indienen bij uw zorgverzekeraar. Om het u wat makkelijker te maken kunt u alle vergoedingen per zorgverzekeraar vinden onder het kopje Vergoedingen. Bij uw bezoek kunnen wij u ook meer vertellen en uitleg geven.

Podotherapie Reggestreek voldoet aan alle eisen die zorgverzekeraars stellen om over te gaan tot vergoeding. Wordt aan u wat anders verteld door een medewerker van de zorgverzekering, neem dan alstublieft contact met ons op. Vanwege meerdere voetgerelateerde beroepen die niet allen op dezelfde wijze vergoedt worden, is er wel eens verwarring. Meer uitleg over deze verschillen vindt u op de pagina verschil podotherapeut/podoloog.

Uitleg over uw nota


Code / Omschrijving op uw nota:
Vanuit Zorgverzekeraars Nederland zijn wij verplicht om op uw nota gebruik te maken van de volgende codes:
9100 (onderzoek/consult/therapie podotherapeut)
9101 (podotherapeutische zolen)
9102 (orthesen podotherapeut),
9103 (reparatie/correctie podotherapeut)
9104 (instrumentele (wond) behandeling).

Onze verrichtingen zijn om deze reden allemaal gekoppeld aan een van bovengenoemde codes. Hierdoor is het mogelijk om de nota-afhandeling via Infomedics én uw zorgverzekeraar* te laten verlopen. Wij sturen uw nota rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Voor dat deel van de nota waarvoor u géén aanspraak kunt maken op uw vergoeding binnen het aanvullende pakket van uw zorgverzekering, ontvangt u de restnota thuis per post via Infomedics.
Mocht u geen aanvullend pakket hebben, dan ontvangt u via Infomedics per post een nota voor het totaalbedrag van uw behandeling.

* Het is voor ons helaas niet mogelijk om uw nota rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar te sturen wanneer u verzekerd bent bij:
– Menzis incl. de labels Anderszorg en Azivo
– DSW incl. de labels Stad Holland en inTwente
– Eno incl. de labels Salland en Zorgdirect.

Heeft u wel een aanvullend pakket met vergoeding voor Podotherapie bij één van bovenstaande zorgverzekeraars? Dan ontvangt u via Infomedics een nota voor het totaalbedrag van uw behandeling thuis per post. U kunt deze nota zelf indienen bij uw zorgverzekeraar voor vergoeding.

Vanwege de Wet Bescherming Persoonsgegevens is het wettelijk niet toegestaan om uw Burger Service Nummer (BSN) op de nota af te drukken. U dient uw BSN-nummer handmatig op de nota te noteren op de daarvoor bestemde plek voordat u de nota indient bij uw zorgverzekeraar. Indien u uw BSN-nummer niet invult, wordt uw nota afgewezen voor vergoeding. U vindt uw BSN-nummer op uw legitimatiebewijs.

Tarieven (per 1 september 2017)


Podotherapeutische Onderzoeken
Podotherapeutisch onderzoek naar de oorzaak van uw klachten€  79,50
Podotherapeutisch onderzoek naar de oorzaak van uw klachten incl. echo€  98,50
Podotherapeutisch onderzoek inclusief voorlopige therapie€  98,45
Uitgebreid podotherapeutisch onderzoek naar de oorzaak van uw klachten€108,25
Uitgebreid (top)sportonderzoek naar de oorzaak van uw klachten€129,50
Valrisico onderzoek€  79,50

Podotherapeutisch onderzoek incl. behandeling van uw klachten d.m.v. en incl. (sport)podotherapeutische zolen*€232,00
Podotherapeutisch onderzoek incl. echo en incl. behandeling van uw klachten d.m.v. en incl. (sport)podotherapeutische zolen*€251,00
Uitgebreid podotherapeutisch onderzoek incl. behandeling van uw klachten d.m.v. en incl. (sport)podotherapeutische zolen*€261,25
Podotherapeutisch onderzoek incl. behandeling van uw klachten d.m.v. dry needling, taping en/of voorlopige therapie€189,35

Bij elk podotherapeutisch onderzoek incl. behandeling van uw klachten d.m.v. en inclusief (sport)podotherapeutische zolen is een consult inbegrepen waarbij u de zolen komt ophalen op afspraak. In dit consult wordt o.a. verder aanvullend advies gegeven. Tevens is standaard een nacontrole na 6-8 weken hierbij inbegrepen en evt. aanpassingen van uw zolen. Indien nodig, zijn meer nacontroles tevens bij deze prijs inbegrepen om uw klacht te verhelpen.

Overige Losse verrichtingen
Consult / (Jaar)controle€38,50
Consult Klein€25,00
Consult Middel€48,00
Consult Groot€69,95
Diabetische Screening€38,25
Niet nagekomen afspraak EERSTE consult€52,00
Niet nagekomen afspraak VERVOLGCONSULT (vanaf tarief)€26,00
Hakverhoging€44,00
Schoenmodificatie klein€29,95
Schoenmodificatie€55,90
Siliconen orthese klein€20,50
Siliconen orthese middel€37,50
Siliconen orthese groot€61,00
Bescherm orthese silipos€17,95
Tape en drukverdelend verband klein€ 9,50
Tape en drukverdelend verband middel€19,25
Tape en drukverdelend verband groot€26,75
Tape en drukverdelend verbandmateriaal€ 5,95
Nagelbeugel€29,50**
Herplaatsen nagelbeugel€12,95**
Instrumentele voet- en wondbehandeling klein€20,50
Instrumentele voet- en wondbehandeling middel€35,50
Instrumentele voet- en wondbehandeling groot€43,50
Instrumentele voet- en wondbehandeling extra groot€55,95
Echografisch Onderzoek€39,95
Echografisch Onderzoek uitgebreid€53,00
Inzet Echo tijdens onderzoek€23,00
Toeslag huisbezoek€19,50

Bij de tarieven voor consulten dient u rekening te houden met ‘vanaf’ kosten.
Deze zijn afhankelijk van de ingeplande tijd. Bij podotherapeutische zolen kunnen de kosten afwijken bij evt. bijzonderheden. 
De podotherapeut informeert u hierover tijdens uw bezoek.

* Tevredenheidsgarantie

Doordat Podotherapie Reggestreek volledig achter haar onderzoek – en behandelmethoden staat,
hanteren wij een unieke no cure no pay (niet goed geld terug) garantie.

Wanneer er sprake is van een podotherapeutisch onderzoek inclusief behandeling van uw klachten d.m.v. podotherapeutische zolen of orthese,
en de zolen/orthese hebben niet het met u besproken en gewenste resultaat, dan kunt u de zolen/orthese inleveren en zal
Podotherapie Reggestreek u het bedrag van de zolen/orthese terugbetalen.

Met deze voor de zorg unieke no cure no pay regeling op podotherapeutische zolen en ortheses, onderscheidt Podotherapie Reggestreek zich van andere podotherapiepraktijken. De kosten van het onderzoek en de behandeling moeten uiteraard wel betaald worden.
Deze no cure no pay regeling geldt in ieder geval na plaatsvinden van de 1e controle-afspraak tot maximaal 6 maanden na datum van de levering van uw podotherapeutische zolen en tot maximaal 3 maanden na datum van de levering van ortheses.

** Nagelbeugel of herplaatsen nagelbeugel
Het plaatsen of herplaatsen van een nagelbeugel vindt altijd plaats in combinatie met een instrumentele behandeling. U betaalt voor de instrumentele behandeling en daarnaast betaalt u voor de nagelbeugel of voor het herplaatsen van de nagelbeugel.

***Verzuimde afspraak

Als u om een of andere reden niet op de afgesproken tijd bij ons kunt zijn, spreekt het vanzelf dat u ons tijdig – 24 uur van tevoren – op de hoogte brengt. Wij hebben immers tijd en een behandelaar voor u gereserveerd en kunnen bij tijdige afmelding een andere cliënt inplannen. Komt u uw afspraak niet na, dan zijn wij genoodzaakt u de kosten van de behandeling in rekening te brengen. Als richtlijn hanteren wij hier € 6,50 per 5 minuten gereserveerde behandeltijd.