Podotherapie Reggestreek vindt het belangrijk om transparant te maken welke tarieven gehanteerd worden. Daarom hebben wij onze prijslijst gepubliceerd. Zo weet u waar u aan toe bent en komt u nooit voor vervelende financiële verassingen te staan.

In veel gevallen wordt podotherapie vanuit een aanvullend pakket geheel of gedeeltelijk vergoed. Dit betekent dat de kosten geen invloed hebben op uw eigen risico. Afhankelijk van uw ziektenkostenverzekering kunt u uw rekening, nadat u deze heeft voldaan, indienen bij uw zorgverzekeraar. Om het u wat makkelijker te maken kunt u alle vergoedingen per zorgverzekeraar vinden onder het kopje Vergoedingen. Bij uw bezoek kunnen wij u ook meer vertellen en uitleg geven.

Podotherapie Reggestreek voldoet aan alle eisen die zorgverzekeraars stellen om over te gaan tot vergoeding. Wordt aan u wat anders verteld door een medewerker van de zorgverzekering, neem dan alstublieft contact met ons op. Vanwege meerdere voetgerelateerde beroepen die niet allen op dezelfde wijze vergoedt worden, is er wel eens verwarring. Meer uitleg over deze verschillen vindt u op de pagina verschil podotherapeut/podoloog.


Tarieven per 1 januari 2019


Nieuwe patiënt
Eerste onderzoek standaard met zolen incl. adviesconsult en nacontrole€ 245,00
Eerste onderzoek standaard met zolen incl. adviesconsult en nacontrole (tot 14 jaar)€ 230,00
Eerste onderzoek uitgebreid inclusief echografie/vaatdiagnostiek met zolen incl. adviesconsult en nacontrole€ 264,00
Eerste onderzoek uitgebreid inclusief echografie/vaatdiagnostiek met zolen incl. adviesconsult en nacontrole (tot 14 jaar)€ 249,00
Eerste onderzoek incl. vervaardigen nagelbeugel€  89,50
Eerste onderzoek incl. vervaardigen orthese (vanaf)€  89,50
Onderzoek standaard 60 minuten€  92,50
Onderzoek uitgebreid inclusief echografie/vaatdiagnostiek€ 111,50

Bestaande patiënt
Controle incl. nieuwe zolen en adviesconsult€ 195,00
Controle tot 14 jaar incl. nieuwe zolen en adviesconsult€ 180,00
Controle incl. reparatie/correctie oude zolen€  65,00
Controle€  48,00
Controle inclusief echografie/vaatdiagnostiek€  67,00
Consult incl. vervaardigen orthese (vanaf)*€  59,00
Consult incl. vervaardigen nagelbeugel (vanaf)*€  66,00
Instrumentele behandeling middel€  36,00
Instrumentele behandeling groot€  60,00

Bedrijfspodotherapie
Eerste onderzoek standaard met zolen voor veiligheidsschoenen incl. adviesconsult en nacontrole€ 265,00
Eerste onderzoek uitgebreid inclusief echografie/vaatdiagnostiekmet zolen incl. adviesconsult en nacontrole€ 284,00
Controle incl. nieuwe zolen voor veiligheidsschoenen en adviesconsult€  215,00

Bij elk podotherapeutisch onderzoek incl. behandeling van uw klachten d.m.v. en inclusief (sport)podotherapeutische zolen is een consult inbegrepen waarbij u de zolen komt ophalen op afspraak. In dit consult wordt o.a. verder aanvullend advies gegeven. Tevens is standaard een nacontrole na 6-8 weken hierbij inbegrepen en evt. aanpassingen van uw zolen.


Overige tarieven
Tweede paar podotherapeutische (sport)zolen
(binnen drie maanden na aankoop van het eerste paar podotherapeutische zolen)
€  98,95
Tweede paar podotherapeutische zolen voor veiligheidsschoenen
(binnen drie maanden na aankoop van het eerste paar podotherapeutische zolen)
€ 118,95
Niet nagekomen afspraak eerste bezoek€  60,00
Niet nagekomen afspraak herhaalbezoek (vanaf tarief)€  36,50
Toeslag huisbezoek€  36,50

*  Bovenstaande prijslijst is een indicatie. Geen situatie is hetzelfde en uw zorgtraject kan daarom afwijken. Uiteraard bespreken we altijd tijdens het onderzoek de mogelijkheden en bijbehorende kosten.

Niet nakomen van uw afspraak

Komt u uw afspraak niet na, dan zijn wij genoodzaakt u de kosten van de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Dit heet een verzuimnota. Kosten verzuim eerste bezoek (60 min): €60,00. Kosten verzuim herhaalbezoek: vanaf €36,50 (afhankelijk van de geplande behandeling). Een verzuimnota wordt uiteraard niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Wij vinden het erg vervelend en vooral zonde van uw geld om u een verzuimnota te moeten sturen. Helaas is dit nodig om onze wachtlijst kort te houden, onze praktijkvoering gezond te houden en de podotherapeutische zorg betaalbaar te houden.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze algemene voorwaarden.

Tevredenheidsgarantie

Doordat Podotherapie Reggestreek volledig achter haar onderzoek – en behandelmethoden staat,
hanteren wij een unieke no cure no pay (niet goed geld terug) garantie.

Wanneer er sprake is van een podotherapeutisch onderzoek inclusief behandeling van uw klachten d.m.v. podotherapeutische zolen of orthese,
en de zolen/orthese hebben niet het met u besproken en gewenste resultaat, dan kunt u de zolen/orthese inleveren en zal
Podotherapie Reggestreek u het bedrag van de zolen/orthese terugbetalen.

Met deze voor de zorg unieke no cure no pay regeling op podotherapeutische zolen en ortheses, onderscheidt Podotherapie Reggestreek zich van andere podotherapiepraktijken. De kosten van het onderzoek en de behandeling moeten uiteraard wel betaald worden.
Deze no cure no pay regeling geldt in ieder geval na plaatsvinden van de 1e controle-afspraak tot maximaal 6 maanden na datum van de levering van uw podotherapeutische zolen en tot maximaal 3 maanden na datum van de levering van ortheses.

Uitleg over uw nota

Code / Omschrijving op uw nota:
Vanuit Zorgverzekeraars Nederland zijn wij verplicht om op uw nota gebruik te maken van de volgende codes:
9100 (onderzoek/consult/therapie podotherapeut)
9101 (podotherapeutische zolen)
9102 (orthesen podotherapeut),
9103 (reparatie/correctie podotherapeut)
9104 (instrumentele (wond) behandeling).

Onze verrichtingen zijn om deze reden allemaal gekoppeld aan een van bovengenoemde codes. Hierdoor is het mogelijk om de nota-afhandeling via Infomedics én uw zorgverzekeraar* te laten verlopen. Wij sturen uw nota rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Voor dat deel van de nota waarvoor u géén aanspraak kunt maken op uw vergoeding binnen het aanvullende pakket van uw zorgverzekering, ontvangt u de restnota thuis per post via Infomedics.
Mocht u geen aanvullend pakket hebben, dan ontvangt u via Infomedics per post een nota voor het totaalbedrag van uw behandeling.

* Het is voor ons helaas niet mogelijk om uw nota rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar te sturen wanneer u verzekerd bent bij:
– Menzis incl. de labels Anderszorg en Azivo
– DSW incl. de labels Stad Holland en inTwente
– Eno incl. de labels Salland en Zorgdirect.

Heeft u wel een aanvullend pakket met vergoeding voor Podotherapie bij één van bovenstaande zorgverzekeraars? Dan ontvangt u via Infomedics een nota voor het totaalbedrag van uw behandeling thuis per post. U kunt deze nota zelf indienen bij uw zorgverzekeraar voor vergoeding.

Vanwege de Wet Bescherming Persoonsgegevens is het wettelijk niet toegestaan om uw Burger Service Nummer (BSN) op de nota af te drukken. U dient uw BSN-nummer handmatig op de nota te noteren op de daarvoor bestemde plek voordat u de nota indient bij uw zorgverzekeraar. Indien u uw BSN-nummer niet invult, wordt uw nota afgewezen voor vergoeding. U vindt uw BSN-nummer op uw legitimatiebewijs.