Persoonlijke benadering

Podotherapie Reggestreek is aangesloten bij Toppodotherapie Nederland; dit is een netwerk van verschillende podotherapie praktijken met bijna 150 praktijklocaties verspreid over heel Nederland. In het netwerk werken podotherapeuten die allemaal geloven in een persoonlijke benadering en voldoende tijd en aandacht voor de patiënt, ondanks alle huidige ontwikkelingen in de zorg die vragen om grotere organisatiekrachten.
In deze visie kan Podotherapie Reggestreek zich geheel vinden. De krachten van deze professionals worden gebundeld om zo de hoogst haalbare kwaliteit van zorg te kunnen leveren, zowel door inhoudelijk veel te overleggen en kennis met elkaar te delen, als door organisatorisch talent te onderkennen.Krachten bundelen

Een kwalitatief goede, open, eerlijke en transparante praktijkvoering staat altijd voorop. Toppodotherapeuten vinden het belangrijk om de lokaal georganiseerde kleinschaligheid te behouden. Waarbij wij de rol van de kleine kruidenier die vroeger in elke straat te vinden was vervullen, maar wel met de voordelen van goed georganiseerde grootschaligheid, zoals we van de supermarkten herkennen waar je alles kan krijgen voor de beste prijs.

De huidige ontwikkelingen in Nederland en de stijging van de zorgkosten eisen van zorgverleners naast inhoudelijke expertise, passie voor hun beroep en aandacht voor de patiënt ook oplossingen voor organisatorische vraagstukken. Door onze krachten te bundelen in een landelijk netwerk zijn wij in staat dit te realiseren.

Dit gebeurt o.a. door het delen van kennis, het benutten van andere relevante netwerken, het inzetten van verschillende talenten op organisatorisch gebied en door gezamenlijk in te kopen en naar buiten te treden.Vernieuwing

Toppodotherapie Nederland staat voor vernieuwing binnen de zorg. Met kleine demonstratieprojecten willen we innovaties in de podotherapeutische zorg realiseren. De doelmatigheidswinst die elke innovatie of samenwerking met zich meebrengt wordt altijd opnieuw ingezet om nog betere (preventieve) zorg te kunnen leveren met gebruik van de nieuwste middelen en technieken.

Voor het netwerk zijn drie uitgangspunten heel belangrijk:

  • Elke vernieuwing moet een bijdrage leveren aan een verbetering van de gezondheid van onze patiënten.
  • Wat levert het de maatschappij op aan geld?
    Anders gezegd: kunnen er (zorg)kosten bespaard worden door het inzetten van efficiënte en betere zorg, dichtbij huis?
  • Wat vinden onze klanten (patiënt, verwijzer en zorgverzekeraar) ervan?

Voor meer informatie: www.toppodotherapie.nl