Verwijzing, onderzoek en behandeling

Heb ik een verwijsbrief nodig voor de podotherapeut?

Nee. Sinds 2011 is het ook mogelijk om zonder verwijzing een afspraak te maken bij de podotherapeut. Wanneer u wel een verwijzing heeft ontvangen van uw huisarts, specialist, pedicure of andere behandelaar, neem deze dan mee naar het eerste consult.

Hoe ziet een podotherapeutisch onderzoek eruit?

De eerste keer dat u bij de podotherapeut komt, wordt er met behulp van klinische kennis en de inzet van de nieuwste hightech apparatuur zoals echografie, een onderzoek verricht naar de oorzaak van de klachten.
De podotherapeut heeft diverse behandelmethoden en therapieën om de oorzaak van een klacht te achterhalen of deze weg te nemen.
Aan de hand van de verkregen gegevens wordt er door de podotherapeut een behandeling/therapie voorgesteld welke, na overleg met u, kan worden gestart.

Deze behandeling en/of therapie kan bestaan uit:

 • Het vervaardigen van corrigerende of beschermende ortheses (teenstukjes)
 • Het toepassen van nagelbeugels bij ingegroeide nagels
 • Het uitvoeren van voetbehandelingen (bij ernstige likdoorns/overmatig eelt of risicopatiënten)
 • Het uitvoeren van een wondbehandeling (bijv. bij diabetes mellitus patiënten)
 • Het toepassen van drukontlastende vilttherapieën
 • Het toepassen van (ontlastende) sporttape en Medical Taping
 • Het toepassen van Dry Needling
 • Het toepassen van schoenmodificaties
 • Het geven van schoenadviezen
 • Het geven van advies over belasting/belastbaarheid
 • Het geven van voorlichting (om klachten te voorkomen)
 • Het maken van podotherapeutische zolen

U ziet het, podotherapie omvat veel meer dan alleen maar het behandelen van de voet en het aanmeten van therapiezolen. En met succes, aangezien 80% van onze patiënten na 6 weken tot 75% minder klachten hebben.

Wanneer ben ik van mijn klachten af?

Het verdwijnen van de klachten is afhankelijk van onder andere de oorzaak van de klacht, de mate van standafwijking, de conditie van de patiënt, de duur van de klachten (voor aanvang van de therapie) en de mate van belasting. Kortom, het is moeilijk concreet te zijn over genezing in het algemeen. Bij het merendeel van de patiënten zijn de klachten binnen 6 weken geheel verdwenen tot sterk gereduceerd.
80% van onze patiënten hebben na 6 weken tot 75% minder klachten

Hoe vaak moet ik voor controle komen?

Na het eerste onderzoek bij de podotherapeut, zal de controle ongeveer na 6 weken plaatsvinden. Wanneer er geen klachten aanwezig zijn en het dragen van de zolen of orthese goed gaat, adviseren wij een jaarlijkse controle. Hierbij wordt bijvoorbeeld de steun van de podotherapeutische zool opnieuw gecontroleerd. Als het mogelijk is, wordt er eventueel een extra ondersteuning bijgeplaatst, wanneer dit nodig mocht zijn. Bij klachten of bijzonderheden wordt u geadviseerd om eerder een afspraak te maken.

Wat is het verschil tussen een podotherapeut en een podoloog/podoposturaaltherapeut/podokinesioloog/podo-orthesioloog?

Podotherapeut en podoloog worden in de volksmond vaak met elkaar verward. Hoewel beide groepen zich bezighouden met klachten aan de onderste extremiteit is er wel degelijk een groot verschil tussen deze beroepsgroepen.

Podotherapie is een wettelijk erkend beroep volgens de Wet BIG, artikel 34 (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Dit betekent dat de titel podotherapeut beschermd is en niet door eenieder gevoerd mag worden. Een podotherapeut heeft gegarandeerd de 4-jarige hbo-opleiding Podotherapie (‘Bachelor-Degree’) met goed gevolg afgerond. Een podotherapeut is na het behalen van zijn hbo-bachelor degree officieel paramedicus. Een podotherapeut is ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten en geregistreerd in het onafhankelijke Kwaliteitsregister Paramedici. De titel ‘podoloog’ is daarentegen een onbeschermde titel en mag door iedereen gevoerd worden. Podologen vallen onder het Ministerie van Economische zaken omdat podologie, in tegenstelling tot podotherapie, onder de commerciële beroepen valt.

Het opleidingsniveau van een podoloog varieert van een gedegen opleiding (door de Academie voor Podologie) tot een korte cursus. Ook beroepen als podoposturaaltherapeut, podokinesioloog en podo-orthesioloog zijn geen beschermde titels.

Vraag goed na naar wie u nu bent doorverwezen, aangezien de termen maar al te vaak door elkaar heen worden gebruikt! Dit kan namelijk afhangen van de klachten waarvoor u wordt doorverwezen en van de persoonlijke voorkeur van de verwijzer. Vraag dit bij twijfel altijd na aan uw verwijzer, daar deze wellicht een goede reden heeft om u naar een podoloog dan wel podotherapeut door te sturen.

Wat is het verschil tussen een podotherapeut en een voetverzorg(st)er/pedicure?

Een podotherapeut is een onderzoeker en behandelt mensen met voetklachten en klachten die voortkomen uit een afwijkende voetstand en/of looppatroon. Een voetverzorg(st)er of een pedicure verzorgt en verwent uw voeten door bijvoorbeeld eelt te verwijderen en nagels te knippen.

Er zijn ook pedicures die gespecialiseerd zijn in het behandelen van voeten van mensen met diabetes
mellitus of reuma. Een podotherapeut zoekt naar de oorzaak van pijnklachten en komt vervolgens met een oplossende behandeling; een podotherapeut verzorgt de voeten niet.

Verricht een podotherapeut ook pedicurebehandelingen?

Alleen wanneer een pedicure een bepaalde behandeling niet meer kan, durft of mag uitvoeren, zal een podotherapeut de behandeling (tijdelijk) overnemen. In het bijzonder bij patiënten met diabetes mellitus, reuma en vaatlijden neemt de instrumentele behandeling van de podotherapeut, al dan niet in combinatie met de pedicure, een belangrijke plaats in.


Vergoedingen en kosten

Wordt podotherapie vergoed?

De vergoedingen voor podotherapie verschillen per zorgverzekering. De meeste verzekeraars vergoeden podotherapie geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. U kunt dit nakijken in uw polis of navragen bij uw verzekeraar.

Voor een overzicht van de vergoedingen kunt u ook naar de pagina Vergoedingen gaan op deze website. Hier vindt u meer informatie per zorgverzekeraar.

Wat zijn de kosten?

De kosten verschillen per behandeling. Bij uw eerste bezoek wordt u uitgebreid geïnformeerd over de kosten. De meest voorkomende behandelingen en bijbehorende tarieven van Podotherapie Reggestreek kunt u hier bekijken.

Wat houdt de no cure no pay (niet goed, geld terug) garantie in?

Podotherapie Reggestreek hanteert een zeer hoog service levelniveau met een unieke no cure no pay (niet goed, geld terug) garantie. Bij onzekerheid over de behandeling en voorgestelde therapie, heeft u altijd kosteloos recht op een second opinion van een andere podotherapeut binnen de organisatie Toppodotherapie Nederland waar Podotherapie Reggestreek bij aangesloten is.

Tevredenheidsgarantie Podotherapeutische zolen/orthese
Doordat Podotherapie Reggestreek volledig achter haar onderzoek – en behandelmethoden staat,
hanteren wij een unieke no cure no pay (niet goed geld terug) garantie.

Wanneer er sprake is van een podotherapeutisch onderzoek inclusief behandeling van uw klachten d.m.v. podotherapeutische zolen of orthese,
en de zolen/orthese hebben niet het met u besproken en gewenste resultaat, dan kunt u de zolen/orthese inleveren en zal
Podotherapie Reggestreek u het bedrag van de zolen/orthese terugbetalen.

Met deze voor de zorg unieke no cure no pay regeling op podotherapeutische zolen en ortheses, onderscheidt Podotherapie Reggestreek zich van andere podotherapiepraktijken. De kosten van het onderzoek en de behandeling moeten uiteraard wel betaald worden.
Deze no cure no pay regeling geldt in ieder geval na plaatsvinden van de 1e controle-afspraak tot maximaal 6 maanden na datum van de levering van uw podotherapeutische zolen en tot maximaal 3 maanden na datum van de levering van ortheses.

Voor meer informatie zie Tarieven.

Van wie ontvang ik de nota?

De administratieve behandeling van de nota’s binnen Podotherapie Reggestreek is uitbesteed aan Infomedics (voorheen Uwnota.nl).

Code / Omschrijving op uw nota:
Vanuit Zorgverzekeraars Nederland zijn wij verplicht om op uw nota gebruik te maken van de volgende codes:
9100 (onderzoek/consult/therapie podotherapeut)
9101 (podotherapeutische zolen)
9102 (orthesen podotherapeut),
9103 (reparatie/correctie podotherapeut)
9104 (instrumentele (wond) behandeling).

Onze verrichtingen zijn om deze reden allemaal gekoppeld aan een van bovengenoemde codes met prijzen zoals vermeld in deze prijslijst. Dit stelt ons in staat om vanaf 1 december 2016 de nota-afhandeling via Infomedics (voorheen UwNota) én uw zorgverzekeraar te laten verlopen. Dit betekent dat u alleen nog maar een nota van Podotherapie Reggestreek zult ontvangen voor dat deel van de nota waarvoor u geen aanspraak meer kunt maken op uw vergoeding binnen het aanvullende pakket van uw zorgverzekering; een eenvoudige en gebruikersvriendelijke nota-afhandeling dus!

Mocht u geen aanvullend verzekering hebben of kan de nota bij uw verzekeraar niet rechtstreeks gedeclareerd worden*, dan zal Infomedics de nota namens Podotherapie Reggestreek aan u verzenden. Infomedics is tevens belast met de inning ervan. Hierdoor kan de podotherapeut meer tijd besteden aan de onderzoeken en behandelingen.

Wij verzoeken u dan vriendelijk het bedrag van de nota zelf binnen 30 dagen aan Infomedics over te maken. Daarna kunt u uw nota indienen bij uw zorgverzekeraar voor evt. vergoeding (wanneer rechtstreekse declaratie door de podotherapeut bij uw zorgverzekeraar niet mogelijk is*). De zorgverzekeraar betaalt evt. vergoeding normaal gesproken dan aan u zelf uit. Wij raden u aan een kopie van de nota te maken voor uw eigen administratie.

* Nota-afhandeling via de zorgverzekeraar is helaas (nog) niet mogelijk bij:
– Menzis / Anderszorg / Azivo / Ditzo / De Amersfoortse / DSW / Stad Holland / In Twente / Salland

De praktijk stuurt wekelijks de nota’s naar Infomedics.
Wanneer er podotherapeutische zolen of ortheses vervaardigd moeten worden kan het een enkele keer voorkomen dat u eerder uw nota ontvangt dan uw podotherapeutische zolen of ortheses klaar zijn. Wij hopen dat u hier begrip voor heeft.

De gegevens van Infomedics zijn:

Website: www.uwnota.nl (vanaf februari 2017: www.infomedics.nl)
E-mail: info@uwnota.nl
Telefoon: 0900 – 404 94 04 (€ 0,35 per gesprek)

Wilt u een duplicaatnota aanvragen?  Bel dan 0900 – 404 94 04 (€ 0,35 per gesprek) of kijk op www.uwnota.nl

Bankgegevens UwNota.nl:
NL34 ABNA 0243 2400 58 t.n.v. uwnota.nl o.v.v. het notanummer.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.uwnota.nl (vanaf februari 2017: www.infomedics.nl)

Wat staat er op mijn nota?

Code / Omschrijving op uw nota:
Vanuit Zorgverzekeraars Nederland zijn wij verplicht om op uw nota gebruik te maken van de volgende codes:
9100 (onderzoek/consult/therapie podotherapeut)
9101 (podotherapeutische zolen)
9102 (orthesen podotherapeut),
9103 (reparatie/correctie podotherapeut)
9104 (instrumentele (wond) behandeling).

Onze verrichtingen zijn om deze reden allemaal gekoppeld aan een van bovengenoemde codes met prijzen zoals vermeld in deze prijslijst. Dit stelt ons in staat om vanaf 1 december 2016 de nota-afhandeling via Infomedics (voorheen UwNota) én uw zorgverzekeraar* te laten verlopen. Dit betekent dat u alleen nog maar een nota van Podotherapie Reggestreek zult ontvangen voor dat deel van de nota waarvoor u geen aanspraak meer kunt maken op uw vergoeding binnen het aanvullende pakket van uw zorgverzekering.

Nota-afhandeling via de zorgverzekeraar is helaas (nog) niet mogelijk bij:
– Menzis / Anderszorg / Azivo / Ditzo / De Amersfoortse / DSW / Stad Holland / In Twente / Salland

Voor een overzicht van de tarieven kunt u ook naar de pagina Tarieven gaan op deze website.

Ik heb een vraag over mijn nota. Wat moet ik doen?

Op www.uwnota.nl kunt u aan de hand van uw factuurnummer inloggen voor meer informatie over betalingen.

Wanneer u vragen heeft over de opbouw van uw nota, kunt u voor meer uitleg hierboven kijken bij de vraag: ‘Wat staat er op mijn nota?’

Wat zijn de betalings - en leveringsvoorwaarden?

Uwnota.nl verzorgt de debiteurenadministratie van Podotherapie Reggestreek.

Uwnota.nl hanteert de volgende betalingsvoorwaarden.

1. De kosten die voortvloeien uit een paramedische behandeling en/of verstrekking worden door uw nota.nl bij de patiënt, dan wel bij de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt in rekening gebracht.

2. Het notabedrag dient binnen 30 dagen na de factuurdatum op de bankrekening van Uwnota.nl te zijn bijgeschreven.

3. Indien deze betalingstermijn wordt overschreden, is de patiënt wettelijk in gebreke en is uwnota.nl gerechtigd om, zonder verdere ingebrekestelling, tot incassomaatregelen over te gaan. De extra kosten die hieruit voortvloeien worden bij de patiënt in rekening gebracht.

4. Voor een snelle en foutloze afwikkeling adviseren wij de patiënt om altijd eerst het bedrag van de nota aan Uwnota.nl te betalen alvorens deze voor een eventuele vergoeding bij zijn zorgverzekeringsmaatschappij in te dienen. De patiënt dient dan op het declaratieformulier van de zorgverzekeraar aan te geven dat het bedrag aan de patiënt dient te worden voldaan en niet aan uwnota.nl.

5. Opmerkingen of klachten omtrent de ontvangen nota kan de patiënt tot 30 dagen na de factuurdatum indienen, bij voorkeur op de website www.uwnota.nl

Betaling- en leveringsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen patiënt en podotherapeut, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Betaling
De debiteurenadministratie van Podotherapie Reggestreek wordt verzorgd door Uwnota.nl.

3. Annulering
Gemaakte afspraken, mondeling dan wel telefonisch, kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd of verzet worden. Bij niet of te laat annuleren worden de kosten voor een verzuimde afspraak in rekening gebracht.

Door u geplaatste bestellingen voor podotherapeutische zolen kunnen binnen 1 werkdagen na de bestelling geannuleerd worden. Na deze periode is het productieproces al in gang gezet en dient de patiënt alle gemaakte kosten te vergoeden.

4. Restitutie
De podotherapeut verplicht zich tot het handelen naar zijn beste kunnen. Podotherapeutische zolen of ortheses zijn een hulpmiddel, waar normaliter geen garantie voor afgegeven kan worden m.b.t. het effect van de therapie. Eventuele klachten kunnen voorgelegd worden aan de behandelend podotherapeut. Doordat Podotherapie Reggestreek volledig achter haar onderzoek – en behandelmethoden staat, hanteren wij een unieke no cure no pay (niet goed, geld terug) garantie. Wanneer bij podotherapeutische zolen of een orthese als therapie het resultaat – wat verwacht mag worden en besproken is – uitblijft, is het mogelijk de zolen of orthese in te leveren en geld hiervan terug te ontvangen. Hier doen wij niet moeilijk over.

5. Klachtenregeling
In voorkomende gevallen kunnen klachten verder behandeld worden door de hiervoor bestemde klachtencommissies volgens de door de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten opgestelde klachtenregeling.


Podotherapeutische zolen

Hoe lang duurt het voordat mijn zolen klaar zijn?

In het algemeen zijn uw podotherapeutische zolen binnen 10 werkdagen klaar en kunt u ze afhalen op de praktijk.

Kunnen de podotherapeutische zolen in alle schoenen?

De podotherapeutische zolen worden op de lengtemaat van uw voeten gemaakt. Soms kan het zijn dat de lengte net iets langer is dan uw schoenmaat. Van het voorblad van de zool zou een aantal millimeter afgeknipt mogen worden, zodat de zool beter in de schoen past. Daarnaast is het handig als het voetbed uit de schoen gehaald kan worden, zodat de podotherapeutische zool daarvoor in de plaats gelegd kan worden. Dit scheelt ruimte in uw schoenen.

Hoe lang moet ik op de zolen blijven lopen?

Dit ligt aan de oorzaak van de klacht. Is dit een afwijkende voetstand, dan zal een correctieve podotherapeutische zool in de meeste gevallen nodig blijven. Is de oorzaak bijvoorbeeld een overbelasting van een bepaalde structuur, dan is de zooltherapie nodig totdat de klacht niet meer aanwezig is.

Kan ik met mijn podotherapeutische zolen sporten?

Met de podotherapeutische zolen kunt u sporten. Het is wel van belang dat u eerst in uw dagelijks leven gewend bent aan de zolen, voordat u ze ook met het sporten gaat gebruiken. Sommige sportschoenen, bijvoorbeeld hardloopschoenen met een anti-pronatieblok, hebben aan de binnenzijde van de zool een extra versteviging. Het is daarom verstandig om bij het eerste bezoek bij de podotherapeut ook uw sportschoenen mee te nemen, zodat de (zool)therapie goed afgestemd kan worden.

Hoe lang gaat een podotherapeutische zool mee?

Een podotherapeutische zool gaat over het algemeen zeker twee jaar mee. Het is wel aan te raden ieder jaar op controle te komen om o.a. de status van de podotherapeutische zool te bekijken. Het kan nodig zijn de podotherapeutische zool van een opknapbeurt te voorzien door bijvoorbeeld de bovenlaag te vervangen. Hoe lang een podotherapeutische zool meegaat, hangt af van de intensiteit en de omstandigheden van het gebruik. Ook de mate waarin u transpireert, de hardheid van de materialen die zijn gebruikt en het gewicht dat op de zolen rust beïnvloeden de levensduur van de podotherapeutische zool.

Worden mijn voeten lui door het dragen van podotherapeutische zolen?

Wanneer de holtes onder de voet volledig zouden worden opgevuld door een zool zullen de spieren in de voet niet worden gestimuleerd om de stand van de voeten te corrigeren. De podotherapeutische zool is bedoeld om de stand van de voeten te corrigeren waardoor spierwerking vereist is. De spieren die aanhechten op de  voet (en dus de voeten zelf) worden dus niet lui.


Overige vragen

Ik ben zorgverlener en heb een vraag voor de podotherapeut. Hoe kom ik in contact?

Podotherapie Reggestreek vindt het belangrijk om goede communicatie te hebben met andere zorgverleners. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0548-794515 en uw vraag bespreken met de secretaresse die dan indien mogelijk uw telefoontje doorverbindt naar de podotherapeut of een notitie maakt zodat u later terug gebeld wordt.
Ook kunt u uw vraag per e-mail stellen op info@podotherapiereggestreek.nl

Mijn kind van 3 jaar staat met zijn enkels naar binnen. Moet daar wat aan gedaan worden?

Het naar binnen staan van voeten en enkels is tot ongeveer 7 jaar heel normaal. Behalve als uw kind pijnklachten heeft, veel valt bij het rennen/lopen, helemaal niet wil lopen of snel moe wordt van het rennen/lopen is het verstandig een afspraak met de podotherapeut te maken. Is dit niet het geval, dan hoeft er niet direct actie te worden ondernomen. De voeten zullen zich hoogstwaarschijnlijk uit zichzelf corrigeren. Voor meer informatie, zie de pagina Podotherapie bij kinderen.

Heeft u vragen over de stand van de voeten van uw kind of heeft uw kind klachten?
Elke eerste woensdag van de maand kunt u tussen 13.00 uur en 14.00 uur terecht bij Podotherapie Reggestreek voor een korte voetscreening van de voeten van uw kind t/m 14 jaar. De podotherapeut zal naar uw vragen luisteren en aan de hand van de stand van de voeten en het looppatroon beoordelen of nader onderzoek nodig is. Daarnaast zal de podotherapeut waar nodig tips en adviezen geven.
Wilt u zeker zijn van een afspraak, neem dan even contact op met het secretariaat. Vermeld daarbij dat het om het gratis inloopspreekuur gaat. Het secretariaat is elke werkdag van 8.00 uur tot 18.00 uur telefonisch te bereiken op telefoonnummer 0548-794515.

Hoe kan ik het best mijn nagels knippen?

Nagels kunnen het best recht worden afgeknipt. Eventuele scherpe hoekjes kunnen iets worden bijgevijld. De kans op het ‘ingroeien’ van de nagel is op deze manier het kleinst.

Mag ik met mijn ontstoken teen in een sodabadje?

Bij wondjes en ontstekingen aan voeten/tenen worden sodabaden of andere voetbaden sterk afgeraden. Dit geldt zeker voor mensen die lijden aan diabetes mellitus, reumatoïde artritis en/of bloedvatproblemen. Dit vanwege het verwekende effect van deze voetbaden; de huid wordt juist extra kwetsbaar. Wat ook meespeelt, is dat bepaalde bacteriën zich sneller vermenigvuldigen in een vochtige, warme omgeving. Bovendien is door de aantasting van de natuurlijke afweer de huid vatbaarder voor infecties en schimmels. Bij neuropathie, wat voor kan komen bij mensen met diabetes mellitus, is er ook nog kans op verbranding, omdat de temperatuurhoogte van het water niet goed gevoeld kan worden. Kortom, een voetbadje bij wondjes en ontstekingen aan de voeten raden wij sterk af.

Hoe kan ik zelf de kloven in mijn hielen behandelen?

Het ontstaan van kloven komt meestal door het dragen van slippers of schoenen met open hielen. Deze kloven ontstaan vaak in het eelt aan de rand van de hielen. In deze gevallen moet eerst het eelt verwijderd. Dit kunt u zelf doen met een eeltvijl die bij de drogisterij te koop is. Vervolgens wrijft u de hielen elke avond in met een antiklovencrème. Is dit niet afdoende, dan kan het overmatige eelt verwijderd worden door een pedicure. Als de klachten alsnog aanhouden, bieden podotherapeutische zolen mogelijk uitkomst.

Ik heb een likdoorn die na het verwijderen weer terug komt. Wat kan ik daar aan doen?

De oorzaak van een likdoorn is wrijving en overdruk. Zolang deze wrijving en overdruk niet opgeheven worden, zal een likdoorn weer terug komen. Een podotherapeut kan de oorzaak opsporen en de overdruk met behulp van een podotherapeutisch hulpmiddel opheffen. Deze podotherapeutische hulpmiddelen bestaan uit een podotherapeutische zool, een orthese, een drukverdeling of een nagelbeugel. Welke methode wordt gebruikt is afhankelijk van waar de likdoorn zich bevindt. Door de overdruk weg te nemen komt de likdoorn niet of in ieder geval minder snel terug. Of de likdoorn terugkeert is daarbij ook afhankelijk van uw schoenkeuze, hoe lang de likdoorn er al zit en van eventuele huidproblemen rond de likdoorn, zoals littekenweefsel. Als een pedicure de likdoorn niet helemaal
kan verwijderen, kan de podotherapeut dit voor u doen.

Wat is een schimmel- of kalknagel?

Een schimmelnagel wordt ook wel kalknagel genoemd in de volksmond. Meestal begint een schimmelnagel in een hoekje van de nagel en breidt zich langzaam verder uit. De schimmel is te herkennen aan de gele, bruine of groene kleur en er kunnen zich ook kleine vlekjes op de nagels vormen. De nagel wordt op ten duur brokkelig en wordt omhoog geduwd.

De oorzaak ligt bij de schimmels die zich voornamelijk bevinden in een vochtige en warme omgeving. Ze dringen in de huid en/of nagel en veroorzaken zo een infectie. Een pedicure of podotherapeut kan de nagels dunner frezen en schoonmaken. Dit is een pijnloze behandeling. Er bestaan diverse middelen tegen schimmelnagels, echter werken niet alle middelen even goed. Tabletten welke door de huisarts voorgeschreven dienen te worden, hebben soms ongewenste bijwerkingen. Wat u zelf kunt doen om te voorkomen dat de infectie zich uitbreidt, is dagelijks schone sokken aan te trekken en de sokken op 80 graden te wassen. Deze hoge temperatuur zorgt er voor dat de schimmelsporen worden gedood. Daarnaast zijn er diverse middelen in poedervorm te verkrijgen, welke geschikt zijn om sokken en schoenen te behandelen.