Podoloog of podotherapeut?

Podotherapeut en podoloog worden in de volksmond vaak met elkaar verward.
Hoewel beide groepen zich bezighouden met klachten aan de onderste extremiteit is er wel degelijk een groot verschil tussen podotherapie en podologie.

Lees hier de uitspraak van de Reclame Code Commisie:
“Reclame van (register)podologen is misleidend”Podotherapeut

Podotherapie is een wettelijk erkend beroep volgens de Wet BIG, artikel 34 (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).
Dit betekent dat de titel podotherapeut beschermd is en niet door eenieder gevoerd mag worden.

Een podotherapeut heeft gegarandeerd de 4-jarige hbo-opleiding Podotherapie (‘Bachelor-Degree’) met goed gevolg afgerond.
Een podotherapeut is na het behalen van zijn hbo-bachelor degree officieel paramedicus.

Een podotherapeut is ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten
en geregistreerd in het onafhankelijke Kwaliteitsregister Paramedici.Podoloog

De titel ‘podoloog’ is daarentegen een onbeschermde titel en mag door iedereen gevoerd worden.
Podologen vallen onder het Ministerie van Economische zaken omdat podologie, in tegenstelling tot podotherapie, onder de commerciële beroepen valt.
Het opleidingsniveau van een podoloog varieert van een gedegen opleiding (door de Academie voor Podologie) tot een korte cursus.
Ook beroepen als podoposturaaltherapeut, podokinesioloog en podo-orthesioloog zijn geen beschermde titels.Doorverwezen?

Vraag goed na naar wie u nu bent doorverwezen, aangezien de termen maar al te vaak door elkaar heen worden gebruikt!
Dit kan namelijk afhangen van de klachten waarvoor u wordt doorverwezen en van de persoonlijke voorkeur van de verwijzer.
Vraag dit bij twijfel altijd na aan uw verwijzer, daar deze wellicht een goede reden heeft om u naar een podoloog dan wel podotherapeut door te sturen.