Klachtenprocedure Podotherapie Reggestreek

U mag ervanuit gaan dat uw podotherapeut altijd probeert haar vak zo goed mogelijk uit te oefenen en een zo hoog mogelijke kwaliteit van podotherapeutische zorg levert. Heeft u echter toch een klacht, dan is het goed om dit kenbaar te maken aan uw behandelaar. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van onze zorg.Bent u ontevreden over de behandelaar en/of de organisatie?

Maak uw klacht kenbaar (telefonisch, persoonlijk of via e-mail) aan de behandelaar en probeer gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Lukt het niet om tot een oplossing te komen, onderneem dan onderstaande stap.Komt u er niet uit met uw behandelaar?

Stuur dan een e-mail naar klacht@podotherapiereggestreek.nl.
Wij zullen uw klacht dan in behandeling nemen en trachten tot een goede oplossing te komen binnen 10 werkdagen.
Indien u geen beschikking heeft over e-mail, kunt u uw klacht sturen naar: Neonstraat 3, 7463 PE Rijssen

Lukt het niet om tot een oplossing te komen, onderneem dan onderstaande stap.U komt er niet uit met de behandelaar en de organisatie?

Dan kunt u contact opnemen met het Klachtenloket Paramedici via de website van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP): www.podotherapie.nl onder het tabblad klachten.
De procedure hiervoor staat beschreven op de website van de NVvP.

Mocht de klachtafhandeling door de klachtenfunctionaris in afstemming met de Patiënten Advies Commissie (PAC) niet leiden tot een oplossing dan wordt uw klacht voor behandeling doorgegeven aan de Klachtencommissie Paramedici (voor verdere uitleg zie de website van de NVvP).