Klachtenprocedure

Wij hopen dat uw ervaring met ons goed is, maar mocht dat niet zo zijn dan horen wij het graag.

U mag ervan uitgaan dat uw podotherapeut altijd probeert zijn of haar vak zo goed mogelijk uit te oefenen en een zo hoog mogelijke kwaliteit van podotherapeutische zorg levert. Heeft u echter toch een klacht, dan is het goed om dit kenbaar te maken aan uw behandelaar. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van onze zorg.

‘Bent u tevreden? Zeg het anderen! Heeft u klachten? Zeg het ons!’

Bent u ontevreden over de behandelaar en/of onze organisatie?
Maak uw klacht kenbaar (telefonisch, persoonlijk of via e-mail) aan de behandelaar en probeer gezamenlijk tot een oplossing te komen. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, onderneem dan onderstaande stap.

Komt u er niet uit met uw behandelaar?
Stuur dan een e-mail naar klachten@podotherapiereggestreek.nl.
Wij zullen uw klacht dan in behandeling nemen en trachten binnen tien werkdagen tot een goede oplossing te komen.
Indien u geen beschikking heeft over e-mail, kunt u uw klacht sturen naar: Neonstraat 3, 7463 PE Rijssen
Lukt het niet om tot een oplossing te komen, onderneem dan onderstaande stap.

U komt er niet uit met de behandelaar en de organisatie?
Dan kunt u contact opnemen met het Klachtenloket Paramedici via de website van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP). De procedure hiervoor staat beschreven op de website van de NVvP en is na te lezen in de klachtenfolder.

Klachtenprocedure Paramedici Podotherapie Reggestreek Rijssen

Maak een afspraak met een van onze specialisten!