Het verzetten of afzeggen van een afspraak

Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zorgverlener en cliënt om de kosten van de zorg zo laag mogelijk te houden. Bij Podotherapie Reggestreek willen we graag iedereen behandelen in de tijd die we hiervoor reserveren.

Wanneer u toch onverwachts uw afspraak moet wijzigen, doet u dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren door ons te bellen op 0548-794515 (niet per e-mail, Whatsapp, sms etc.).

Op deze manier geeft u ons de mogelijkheid om de voor u gereserveerde tijd in te zetten voor een andere cliënt en zo de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Ons secretariaat maakt uiteraard graag een nieuwe afspraak met u.

Verzuim

Helaas komt het in de gezondheidszorg steeds vaker voor dat cliënten zonder afmelding de gemaakte afspraak niet nakomen. Een landelijk probleem. Omdat de overheid en zorgverzekeraars van zorgverleners een efficiënte praktijkvoering verlangen en ons daarop afrekenen, zijn wij gedwongen hieromtrent strenge maatregelen te nemen.

Hoe gaan wij om met het niet nakomen van gemaakte afspraken?

 • Als u een afspraak met ons maakt, vragen wij u om deze afspraak na te komen. Als u om een of andere reden niet op de afgesproken tijd bij ons kunt zijn, spreekt het vanzelf dat u ons tijdig – uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch (dus niet per e-mail, Whatsapp, sms etc.) op de hoogte brengt. Wij hebben immers tijd en een behandelaar voor u gereserveerd en ons team bereid zich voor op uw behandeling. Bij tijdige afmelding kunnen wij een andere cliënt inplannen. Bij afspraken op de maandag geldt dat deze tot vrijdagmiddag 18.00 uur telefonisch verzet kunnen worden.
 • U ontvangt als service van onze kant een herinneringsmail en/of sms m.b.t. de gemaakte afspraak. Heeft u geen e-mailadres of 06-nummer doorgegeven, dan blijft het uw eigen verantwoording de afspraak in uw agenda te noteren.
 • Komt u uw afspraak niet na, dan zal 75% van de voor u gereserveerde tijd in rekening gebracht worden. Dit wordt het wegblijftarief genoemd en is wettelijk vastgesteld door het ministerie van VWS.
  Wegblijftarief eerste bezoek / te laat afgezegde afspraak <24 uur: €73,13
  Niet nagekomen afspraak herhaalbezoek / te laat afgezegde afspraak <24 uur: vanaf €36,75 (afhankelijk van de geplande behandeling).
  Het wegblijftarief / te laat afgezegde afspraak <24 uur wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.
  Wij vinden het erg vervelend en vooral zonde van uw geld om u een verzuimnota te moeten sturen. Helaas is dit nodig om onze wachtlijst kort te houden, onze praktijkvoering gezond te houden en de podotherapeutische zorg betaalbaar te houden.
 • Wanneer u voor het eerst podotherapeutische zolen ontvangt, wordt als service een controle afspraak na 6-8 weken aangeboden. U bent vrij hier wel of geen gebruik van te maken. Indien u geen gebruik van wenst te maken van uw eerste controle afspraak, wordt dit niet in mindering gebracht op de nota. Wanneer u uw eerste controle afspraak verzuimd en een nieuwe afspraak wenst, wordt de vervangende afspraak alsnog in rekening gebracht.

Maak een afspraak met een van onze specialisten!

× App ons!