Aandacht en zorg voor uw voeten

 

Maureen ten Hag, podotherapeut

Ik ben in 2003 afgestudeerd aan Fontys Hogeschool te Eindhoven. Sinds 2010 ben ik als docent verbonden aan de opleiding Podotherapie bij Saxion Hogescholen in Enschede. Ik doceer biomechanica; de beweging van de gewrichten, spieren en ledematen van mens. Het menselijk lichaam zit zo fantastisch in elkaar! Deze kennis kan ik in de praktijk als podotherapeut goed toepassen. Mocht een gewricht niet helemaal goed bewegen, dan kan ik manuele therapie toe passen om het gewricht te mobiliseren. Ik ben een allround podotherapeut, maar ik heb speciale interesse in kinderpodotherapie.

 • HBO-diploma Podotherapie
 • Specialisatie Manueel Therapie
 • Denkt in oplossingen
 • Ruim 15 jaar werkervaring
 • Docent Opleiding Podotherapie
 • Lid van de NVvP

Linda Ehrenhard, podotherapeut

Ik ben in 2010 afgestudeerd aan Saxion Hogescholen te Enschede. Ik ben gespecialiseerd in het toepassen van echografie. Door de inzet van ons eigen echoapparaat kan ik sneller en beter de juiste podotherapeutische diagnose stellen. Ook is door middel van echografisch onderzoek het herstel van spieren en pezen nauwkeurig te controleren wat uw behandeling ten goede komt. Naast podotherapeut ben ik tevens bestuurslid binnen onze beroepsvereniging de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten. Ook ik ben allround podotherapeut, maar ik heb speciale interesse in sportpodotherapie en diabetespodotherapie.

 • HBO-diploma Podotherapie
 • Specialisatie echografie
 • Kwaliteit door kennis en kunde
 • Ruim 8 jaar werkervaring
 • Bestuurslid NVvP
 • Lid van de NVvP


Expertise

Als podotherapeut behandelen en verzorgen wij voet- en standsafwijkingen. Het is algemeen bekend dat een podotherapeut zolen maakt. Onze drijfveer om in Rijssen een praktijk voor podotherapie te beginnen is, om te laten zien dat podotherapie uit veel meer bestaat dan uitsluitend het maken van zolen. Onze expertise is dat wij meer behandel – en diagnostische mogelijkheden heb dan uitsluitend het maken van therapiezolen. Goed podotherapeutisch onderzoek en goede diagnostiek zijn daarbij van essentieel belang.Niet goed? Geld terug

Doordat wij volledig achter onze onderzoek – en behandelmethoden staan, hanteren wij een unieke no cure no pay (niet goed, geld terug) garantie.

Wanneer er sprake is van een podotherapeutisch onderzoek inclusief behandeling van uw klachten d.m.v. podotherapeutische zolen of orthese,
en de zolen/orthese hebben niet het met u besproken en gewenste resultaat, dan kunt u de zolen/orthese inleveren en zal
Podotherapie Reggestreek u het bedrag van de zolen/orthese terugbetalen.

Met deze voor de zorg unieke no cure no pay regeling op podotherapeutische zolen en ortheses, onderscheidt Podotherapie Reggestreek zich van andere podotherapiepraktijken. De kosten van het onderzoek en de behandeling moeten uiteraard wel betaald worden.
Deze no cure no pay regeling geldt in ieder geval na plaatsvinden van de 1e controle-afspraak tot maximaal 6 maanden na datum van de levering van uw podotherapeutische zolen en tot maximaal 3 maanden na datum van de levering van ortheses.


Vakkundig en up-to-date

Met bijscholing, intercollegiaal overleg, congresbezoek en literatuurstudie houden wij onze kennis up-to-date. Maureen is vanwege haar docentfunctie binnen de opleiding Podotherapie altijd betrokken bij de nieuwste ontwikkelingen. Linda heeft bijgedragen aan de introductie van MSU echografie binnen de beroepsgroep podotherapie en de ontwikkeling van een MSU opleiding specifiek voor podotherapeuten. Door nieuwe innovaties krijgen wij steeds nieuwe inzichten en invalshoeken die van pas komen bij de uitoefening van onze professie. 
Uw eigen vaste behandelaar

Wij hechten veel waarde aan de vertrouwensband en het contact tussen u als patiënt en ons als behandelaar. Daarom is het streven om binnen onze praktijk om iedere patiënt door dezelfde podotherapeut te laten behandelen. Binnen onze praktijk willen wij te allen tijde laagdrempelig toegankelijk zijn voor een ieder die voet- en/of houdingsklachten ervaart. Een voorbeeld hiervan is dat de telefonische bereikbaarheid goed is en u altijd in contact kan worden gebracht met uw behandelaar. Door de juiste voorwaarden te scheppen voor ons als podotherapeut kunnen wij op ons best functioneren en de juiste energie in uw behandeling stoppen.

Mocht u podotherapeutische zorg denken nodig te hebben, dan nodigen wij u bij deze uit om een afspraak te maken. Podotherapeuten zijn vrij toegankelijk; dit betekent dat u geen verwijzing nodig heeft van uw (huis)arts of specialist.Service en kwaliteit

 • 2 vaste behandelaars, welke voldoen aan de kwaliteitseisen van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).
 • Unieke no cure no pay (niet goed, geld terug) garantie.
 • Korte wachttijden.
 • Gratis advies spreekuren.
 • Goede (telefonische) bereikbaarheid.
 • Ruime openingstijden met o.a. regelmatig avondspreekuur.
 • Duidelijke uitleg over eerste bezoek en behandelmogelijkheden en kosten/vergoeding.
 • Gecontroleerde nazorg.
 • Verwijzer krijgt altijd een rapportage na eerste onderzoek én na controle (per post of Zorgmail).
 • Multidisciplinaire samenwerking.
 • Moderne onderzoeksinstrumenten als de nieuwste drukmeetplaat, echografie en teendrukmeting.
 • Podotherapeutische zolen worden in eigen beheer vervaardigd en aangepast.
 • Podotherapeut is gevisiteerd en gecontroleerd door de NVvP met een 9,1.