Vergoedingen

Podotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen. Bij veel verzekeringen wordt dit gedeeltelijk of geheel vergoed. Deze kosten gaan daarom niet ten koste van uw eigen risico. Tijdens het eerste bezoek kijkt de podotherapeut desgewenst met u mee hoeveel uw zorgverzekeraar vergoedt. Of vraag hier telefonisch/per e-mail naar voordat u een afspraak maakt. Echter, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanspraak op een vergoeding van uw ziektekostenverzekeraar. Wij kunnen niet garanderen dat er een vergoeding zal plaatsvinden. Overschrijding van de vergoeding komt voor uw eigen rekening.

Vaak stelt de zorgverzekeraar als voorwaarde voor de vergoeding dat de podotherapeut lid is van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP). Uiteraard is Podotherapie Reggestreek lid van de NVvP.

Gaat u naar de pedicure en dient u de kosten hiervan in bij uw aanvullende zorgverzekering? Deze worden vergoed vanuit dezelfde dekking als podotherapie. We vragen u hiermee rekening te houden!

Uitleg over uw nota

Het hangt af van uw zorgverzekering op welke manier de podotherapeut uw nota gaat declareren. Hieronder leest u welke mogelijkheden er zijn.

  • Als u verzekerd bent bij DSW, Stad Holland of InTwente, dan kan de podotherapeut uw nota niet rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt uw nota via Infomedics*. Deze nota dient u zelf in te dienen bij uw zorgverzekeraar en tevens zelf binnen 30 dagen over te maken aan Infomedics.
  • Als uw behandeling volledig vergoed wordt door uw zorgverzekeraar, dan stuurt de podotherapeut de nota elektronisch naar uw verzekeraar.
  • Als uw behandeling deels vergoed wordt door uw zorgverzekeraar, dan stuurt de podotherapeut de nota door naar Infomedics*. Infomedics declareert het bedrag dat vergoed wordt elektronisch bij uw verzekeraar. Voor het overgebleven bedrag, waarvoor u géén vergoeding heeft gekregen, ontvangt u via Infomedics een restnota.
  • Als u niet aanvullend verzekerd bent voor podotherapie, ontvangt u uw nota via Infomedics.* U dient zelf de nota binnen 30 dagen over te maken aan Infomedics.

 

*Infomedics verzorgt de facturering voor zorgaanbieders in Nederland. Heeft u na twee herinneringen van Infomedics de nota nog niet betaald, dan zet Infomedics de vordering door naar het Centraal Medisch IncassoBureau (CMIB).

Kopie nota
Bent u uw nota kwijt? Een kopie van uw nota kunt u aanvragen bij Infomedics via telefoonnummer 036 – 20 31 900 of via www.infomedics.nl

Burgerservicenummer op nota
Vanwege de Wet Bescherming Persoonsgegevens is het voor Infomedics wettelijk niet toegestaan om uw Burger Service Nummer (BSN) op de nota af te drukken. 

Het tarief van zolen op uw nota
Het tarief van uw podotherapeutische zolen is opgebouwd uit een therapie- en een materiaaldeel. U vindt het bedrag dan ook opgesplitst terug op uw factuur. De materiaal- en productiekosten bestaan uit de kosten van het gebruikte materiaal en het produceren van uw zolen. Het gedeelte ‘therapie’ bevat de werkzaamheden die uw zolen specifiek voor u maken. Deze kosten zijn verwerkt in het bedrag van uw onderzoek/consult.

Maak een afspraak met een van onze specialisten!