Recht op vergetelheid

Hieronder kunt u zich uitschrijven uit het bestand van Podotherapie Reggestreek. Ook kunt u een aanvraag doen om uw gegevens geheel te verwijdering. Let op: na het verwijderen van uw gegevens is het niet meer mogelijk om een evt. klacht in te dienen. Zonder uw gegevens is Podotherapie Reggestreek niet in staat om op adequate wijze verweer te voeren tegen uw klacht.

Optie 1: Uitschrijven van de gegevens

Wij kunnen al uw persoonsgegevens voor u uitschrijven. Dit betekent dat de gegevens uit het actieve patiëntenbestand van Podotherapie Reggestreek worden gehaald. U ontvangt geen berichten of mailingen. Uw (medische) gegevens zijn niet verloren gegaan als in de toekomst wordt besloten een behandeling te starten. Hiervoor hoeft u alleen de volgende velden in te vullen.

Voor en achternaam
Bijvoorbeeld 13/02/1993

Optie 2: Verwijdering van de gegevens

Het dossier wordt gewist. Dit betekent dat ook in de toekomst geen beroep gedaan kan worden op (onderdelen van) het dossier. Uw verzoek van uitvoeren van het verwijderen wordt bewaard om te voldoen aan wetgeving rond de bewaartermijn van medische gegevens. U heeft een digitale kopie van een identiteitsbewijs nodig om dit formulier in te vullen. Als u dit verzoek namens iemand anders indient, moet u een identiteitsbewijs voor deze persoon verstrekken.

Voer uw eigen gegevens in, ook als u het verzoek indient namens iemand anders. Als u iemand anders vertegenwoordigt, moet u wettelijk bevoegd zijn om namens deze persoon op te treden.

Voor en achternaam
Geef een e-mailadres op waarmee wij u op de hoogte mogen houden over de verwijdering
Bijvoorbeeld 13/02/1993
U mag delen van het document (zoals het identificatienummer) onleesbaar maken, op voorwaarde dat de resterende informatie de identiteit bevestigt. Podotherapie Reggestreek gebruikt deze informatie uitsluitend om de authenticiteit van het verzoek te waarborgen en om te kunnen aantonen dat op uw verzoek wordt afgeweken van wetgeving rond bewaarplicht van medische gegevens.

Maak een afspraak met een van onze specialisten!

× App ons!